Om oss

Tesella utvecklar innovativa applikationer både för användning inom specifika branscher samt för ren underhållning. För närvarande genomförs ett intensivt utvecklingsarbete av mobila applikationer avsedda för olika typer av handenheter som t.ex. mobiltelefoner och smartphones.


Branschspecifika applikationer
Målet med applikationerna är att underlätta det dagliga arbetet för personer inom alla typer av branscher med lättanvändbara och säkra program, avsedda för användning både i enanvändar- och nätverksmiljö. Mobilitet ska även ge användaren tillgång till kontoret ute på fältet.

Underhållning
Fokus ligger på spel, som tillåter användaren att i realtid kunna mäta sina färdigheter mot andra. Utvecklingsarbetet sker baserat på identifierade trender och rörelser på marknaden. Detta innebär att applikationerna har en god förankring och större möjlighet till genomslag.